Certifikácie

Kúpou fytokozmetiky L´Erbolario podporujete ľudí, zvieratá a životné prostredie propagáciou trvalo udržateľného rozvoja.

L’Erbolario:

nepresúva žiadnu z výrobných fáz do tretích krajín, alebo do zemí, kde nie sú dodržiavané základné ľudské práva a práva pracujúcich a tiež kde existuje vykorisťovanie detí alebo práca vo forme "polootroctva”;

International Ban Animal Testing Standard
dodržiava Medzinárodný štandard o zákaze testovania na zvieratách, všetky výrobky sú garantované LAV (Ligou proti vivisekcii);

Environmental Management System
od roku 2002 podlieha Systému environmentálneho manažérstva (UNI EN ISO 14001 certification, cert. no. 497-2002-AE-MIL-SINCERT DNV);

Zero Impact Energy
využíva elektrickú energiu z 200kW fotovoltaického parku doplnenú energiou z obnoviteľných zdrojov Zero Impact®” Energy (LifeGate Energy);

cosmoorganic-sm-4
zavádza možnosti výsadby rastlín pre minimalizáciu dopadu na životné prostredie;

Green PET
neustále vyhľadáva nové možnosti balení, ohľaduplnejších k životnému prostrediu, dáva prednosť recyklovaným materiálom (ktoré sú zároveň ďalej recyklovateľné) ako sú plasty Green PE a Green PET, získavané z obnoviteľných zdrojov, napríklad z cukrovej trstiny. Týmto spôsobom sa tiež znižujú emisie CO2;

fsc
na všetky výrobky z papiera používa výhradne papierový materiál certifikovaný FSC® podľa prísnych environmentálnych a spoločenských štandardov Forest Stewardship Council® podporujúc tak správne a zodpovedné riadenie lesných zdrojov;

Roundtable on Sustainable Palm Oil
je čestným členom mimovládnej organizácie pre udržateľnosť palmového oleja RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) a podporuje jej ambície a dôležité ciele v oblasti podpory pestovania a udržateľnosti palmového oleja a jeho derivátov;

L'Erbolario per l'ambiente
už od roku 2005 certifikuje všetky svoje poľnohospodárske činnosti Inštitútom pre etickú certifikáciu prostredia ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale – Institute for Environmental Ethical Certification), podľa CE 834/07 o organickom pestovaní (kód IT ICA C517);

L'Erbolario per l'ambiente
prispieva ako Corporate Golden Donor na financovanie činností Talianskeho fondu pre životné prostredie FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano);

L'Erbolario per l'ambiente
podporuje projekt “Desaťtisíc záhrad v Afrike” organizovaný neziskovou Nadáciou Slow Food pre biodiverzitu.

ibisco-certificazione
v spolupráci s Talianskym červeným krížom tvorí a podporuje projekt “Ibisco, un fiore per l'Africa” (Ibištek, kvet pre Afriku).

Bezpečnosť a účinnosť všetkých kozmetických produktov L'Erbolario je potvrdená klinickým testovaním na Univerzite v Pavii. Fytokozmetikcké prípravky sú formulované a vyrobené v Lodi, v sídle ponorenom v  zeleni prírodného parku Parco Adda Sud bez diskriminácie a zneužívania pracovných síl, v optimálnych zdravotných a bezpečnostných podmienkach.

Lebo my v L'Erbolario si myslíme, že skutočná krása musí mať etický základ.

Naturale bellezza 100% Italiana

L’Erbolario Slovensko

L'Erbolario

La naturale bellezza 100% italiana

DANBIK s.r.o.

83151 Kadnárova 51 Bratislava

Tel. +421910193910

lerbolario@naturotheka.sk

GMO Free
Odjakživa priatelia zvierat
7 testovaných kovov

Kontrola obsahu 7 kovov* na minimalizáciu rizík vzniku alergických reakcií a tým aj ochranu pre veľmi citlivú pokožku. *Nikel, olovo, arzén, kadmium, ortuť, antimón a chróm.

Neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu.

Neobsahuje zložky
živočíšneho pôvodu.

Balené do papiera FSC®

Balené do
papiera FSC®

Dermatologicky testované

Dermatologicky
testované