Spôsob platby a doprava

Spôsoby platby

Na našej stránke akceptujeme platby kartou (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) a spôsob Paypal. Objednávka sa dá sa zaplatiť aj pri prevzatí spôsobom dobierky. Neakceptujeme platby prevodom.

Platba kartou

Po uzavretí objednávky online pomocou tlačidla "Prejdite k platbe" Vás systém presmeruje do zabezpečeného platobného rozhrania, kde sa autorizuje platba. Označte druh platobnej karty. Spracovateľská banka Vás vyzve, aby ste zadali údaje o karte: číslo platobnej karty, dátum expirácie platobnej karty a CVV kód (predtlačený na podpisovom okienku karty). Tieto informácie zadávate priamo na platobnú stránku spracovateľskej banky, ktorá zaistí nerozlúštiteľný zakódovaný prenos dát. Nás bude informovať len o výsledku autorizácie a tým nám dá pokyn na vybavenie objednávky. Týmto je odstránená možnosť zneužitia Vašej platobnej karty subjektom, od ktorého si tovar kupujete a zabráni sa voľnému prenosu nechránených dát na verejné počítačové siete. O výsledku transakcie ste informovaný e-mailom. Objednaný tovar odosielame bežne nasledujúci pracovný deň po obdržaní platby. Pri prevzatí zásielky od doručovateľa potom samozrejme nič neplatíte.

Pokiaľ nám banka nepotvrdí platbu Vašou kartou, môže to byť z nasledujúcich dôvodov :

  1. údaje o platobnej karte neboli vyplnené správne,
  2. na Vašom účte nemáte dostatok finančných prostriedkov, alebo ste už prečerpali limit pre internetové transakcie,
  3. Vaša karta nemá povolené použitie pre transakcie na internete. V tomto prípade je nutné sa obrátiť na Vašu banku.

Platba na dobierku

Platba sa uskutočňuje pri preberaní tovaru od kuriéra. Poplatok za platbu na dobierku je 1€. U kuriérov býva dostupná možnosť platby v hotovosti aj kartou.

Prostredníctvom Paypal

 

Doprava

Objednaný tovar doručujeme v rámci Slovenskej prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Kuriér Vás bude o doručení balíka vopred informovať. Dodanie zásielky sa realizuje v čase od 8:00 - 17:00 počas pracovných dní s výnimkou sviatkov a dní pracovného pokoja. Za túto službu bude pripočítané k celkovej cene zásielky poštovné vo výške 4,90 € pri balíkovej preprave (nad 80€ bezplatne).  

Podmienky prepravy:

Postup pri preberaní zásielky

Pri preberaní skontrolujte, či nie je obal výrobku poškodený. Ak bude obal javiť známky poškodenia (napr. bude roztrhnutý, rozlepený a pod.), tovar nepreberajte, alebo prevezmite s výhradou. V prípade, že Vám príde tovar poškodený alebo neúplný, ste nám to povinný bezodkladne oznámiť telefonicky +421910193910) alebo e-mailom na lerbolario@naturotheka.sk

Ak bude obal v poriadku, tovar prevezmite. Upozorňujeme, že podľa podmienok dopravcu nemôžete tovar pred zaplatením a prevzatím rozbaliť a prekontrolovať. Pokiaľ po rozbalení zistíte poškodenie výrobku, bezodkladne nás kontaktujte. Nároky z neskoršie zistených chýb takto poškodeného tovaru si budete môcť uplatniť len ak preukážete, že reklamované závady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pri rozbalení dbajte na to, aby ste obal a vnútorné výplne rozbaľovaním nepoškodili, obal vo vlastnom záujme nevyhadzujte a nejakú dobu uschovajte.

Doručenie zásielky

Za doručenie sa považuje dodanie zásielky na dodaciu adresu odberateľa, príjemcu zásielky.
Dodanie môže byť prerušené, ak príjemca nie je zastihnuteľný ani na tretí pokus, alebo ak zásielku odmietne prevziať. O takejto skutočnosti dopravca informuje odosielateľa. Ak nebolo dohodnuté inak (napríklad po dohode doručenia so zákazníkom na alternatívnu adresu a pod.), zásielka bude bez ďalšieho zbytočného odkladu vrátená odosielateľovi.