Eco-friendly

Je nám prirodzené byť priateľskí k životnému prostrediu!

Od roku 2002 sa L´Erbolario zaviazalo cez Systém environmentálneho manažérstva (UNI EN ISO 14001 certifikácia), že bude minimalizovať dopad svojej výroby na životné prostredie.

Pre tento cieľ boli realizované rôzne opatrenia:

  • Nulový dopad - Pripojili sme sa k projektu LifeGate Zero Impact®.
  • Solárne teplo - Teplá voda pre domáce účely je vyrábaná solárnymi panelmi. Okrem toho v našich výrobných halách v San Grato využívame rôzne ekologické riešenia.
  • Šetrenie energie – V roku 2012 sme uviedli do prevádzky nové logistické centrum o rozlohe 25 000m² s cieľom maximalizovať šetrenie energie používaním energie z vlastných obnoviteľných zdrojov (solárna a geotermálna energia).
  • Veľmi krátky výrobný reťazec - Vždy sme boli prívržencami skracovania výrobných reťazcov. Fytokozmetika L´Erbolario prichádza od výrobcu priamo do predajní, bylinkární alebo do lekární bez rôznych sprostredkovateľov, distribútorov, dílerov, veľkopredajcov, redistribútorov! Taktiež sme sa rozhodli neprenášať žiadne fázy výroby do tretích krajín, čo je dôležitý aspekt pre ďalšie zmenšovanie dopadu našej výroby na životné prostredie. Dokonca sme náš výrobný reťazec ešte skrátili. Založili sme moderne vybavené Vývojové laboratórium pre výskum extraktov. Tu sa získavajú naše účinné zložky z prísne vyberaných rastlinných druhov bez použitia chemických rozpúšťadiel iba s pomocou glycerolu a rastlinných olejov.
  • Vegánske receptúry - Naša dobre známa iniciatíva "MercoledìVeg" (spolu s ďalšími chutnými oceňovanými receptami dostupnými na našej stránke) je propagovaná v spolupráci s LAV (Lega Anti Vivisezione - Liga proti vivisekcii). Má za cieľ ukázať, ako sa dá obmedzením stravy živočíšneho pôvodu (aj keď len raz do týždňa) do značnej miery znížiť emisie skleníkových plynov a plytvanie vodnými zdrojmi.
  • Žiadny odpad! - Eliminovali sme príbalové informačné letáky z našich výrobkov a zvolili sme formu tlačenia textov na vnútorné strany balení.
  • "Ohľaduplný" papier a balenie - Pre všetky balenia z papiera a lepenky používame výhradne papierový materiál certifikovaný FSC® (Forest Stewardship Council®) na podporu správneho a zodpovedného riadenia lesných zdrojov. Ak je to možné, dávame vždy prednosť recyklovaným materiálom, ktoré sú taktiež ďalej recyklovateľné.
  • Spotrebný materiál, ktorý používame je takisto “recyklovaný a recyklovateľný”! - Naše papierové tašky sú vyrábané z 80% recyklovaného papiera sú výnimočne dekorované.

 

14 zelených tipov pre zelené stopy

 

Consume the bare essentials and make sure it’s ecological!

Konzumujte čisté základné suroviny a uistite sa, že sú ekologické!

Používajte výrobky so zníženým dopadom na životné prostredie, spotrebujte iba nevyhnutné množstvo a vyberte si tie, ktoré vydržia dlhšie (nezabúdajte, že všetko, čo nevyužijete, podporuje plytvanie)!

More plants and less animals!

Viac rastlín a menej zvierat!

Cieľom diéty založenej na ovocí a zelenine je potlačiť spotrebu mäsa. Drobnými zmenami môžeme znížiť našu hmotnosť a redukovať tvorbu skleníkových plynov.

Turn everything off when you leave the house!

Keď odchádzate z domu, vypnite všetky spotrebiče!

Elektrické spotrebiče nemusia zostávať v režime standby, keď sa nepoužívajú! Šetrite aj na pracovisku: aktivujte šetrič obrazovky po 2-5 minútach bez aktivity.

A check that saves money!

Kontrola šetrí peniaze!

Správna a pravidelná údržba domácich spotrebičov a systémov ponúka vysoký stupeň bezpečnosti a efektivity, čo tiež znamená zníženie nákladov.

Let’s recharge ourselves by recharging!

Znovu sa nabime!

Ak musíte skutočne používať batérie, zvoľte znovunabíjateľné, ktoré vám poslúžia viackrát. Batérie využívajte čo najmenej.

Release heat!

Uvoľnite teplo!

Používajte ručne vyrobené zábrany proti prievanu, neprikrývajte radiátory záclonami a závesmi, aby mohlo cirkulovať čo najviac tepla.

Ratatouille is fine…but be aware!

Ratatouille ja fajn,...ale buďte ostražití!

Použite hrniec veľkosti horáka, počas varenia ho prikryte pokrievkou a keď začne vrieť, stíšte plameň. Na prípravu malých porcií zvoľte elektrickú rúru miesto tradičného šporáka. Ak to nie je možné, zapnite ho tesne pred použitím, bez nadmerného predhrievania. Vypnite ho predtým, ako je varenie ukončené, aby ste využili zostatkové teplo.

Bike, bike, bike!

Bicyklujte, bicyklujte, bicyklujte!

Na krátke vzdialenosti nepoužívajte auto. Zvoľte si verejnú dopravu, alebo na rovnakej trase zdieľajte auto so spolujazdcami.

Recycle! Recycle! Recycle!

Recyklujte, recyklujte, recyklujte!

Pristupujte k odpadu rozumne, dajte veciam, ktoré chcete vyhodiť, nový život.

Don’t be someone who has used up all their energy!

Nebuďte niekto, kto vyčerpá všetku energiu.

Nevylievajte použitý olej do kuchynskej výlevky, radšej ho odovzdajte na špeciálnom zbernom mieste. Jediné kilo oleja znečistí až 1000m³ vody!

Wash without waste!

Umývajte bez plytvania!

Nenechajte tiecť vodu z kohútikov zbytočne. Vypnite ju, keď sa mydlíte alebo si umývate zuby. Keď narastá čas používania vody, spotreba a plytvanie sa neustále zvyšuje.

Reduce consumption with tap aerators!

Obmedzte spotrebu prevzdušňovačom na kohútiku.

Namontovať tieto zariadenia na vodovodné kohútiky je vynikajúci nápad. Zmiešavajú vzduch s vodou a tým ušetria až do 50% objemu vody.

Reward companies that do not “cut down trees”!

Odmeňte spoločnosti, ktoré “nerúbu lesy”.

Uprednostňujte výrobky s jednoduchým, recyklovaným alebo ľahko recyklovateľným balením (napríklad aj s monokomponentným obalom).

“Pumpkins and melons have their own seasons!”

"Tekvice a melóny majú svoju sezónu".

Dôležité je zníženie spotreby mäsa a častejšie užívanie sezónneho ovocia a zeleniny, používanie prírodných prípravkov a boj proti intenzívnemu pestovaniu a monokultúram. Tieto činitele sú považované za hlavných vinníkov vyčerpávania pôdy a znečisťovania pôdy a vody kvôli enormnému používaniu umelých hnojív a fytofarmaceutických prípravkov.

L’Erbolario Slovensko

L'Erbolario

La naturale bellezza 100% italiana

DANBIK s.r.o.

83151 Kadnárova 51 Bratislava

Tel. +421910193910

lerbolario@naturotheka.sk

GMO Free
Odjakživa priatelia zvierat
7 testovaných kovov

Kontrola obsahu 7 kovov* na minimalizáciu rizík vzniku alergických reakcií a tým aj ochranu pre veľmi citlivú pokožku. *Nikel, olovo, arzén, kadmium, ortuť, antimón a chróm.

Neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu.

Neobsahuje zložky
živočíšneho pôvodu.

Balené do papiera FSC®

Balené do
papiera FSC®

Dermatologicky testované

Dermatologicky
testované