7 apríl 2021

Hodnoty L'Erbolario

Hodnoty L'Erbolario

L’Erbolario je 100% Made in Italy

Bezpečnejšie, účinnejšie, pripravené s vášňou, odbornosťou a nadšením pre dobre vykonanú prácu... to nás odlišuje od ostatných.

Spoločnosť L'Erbolario nikdy nepremiestnila žiadnu výrobnú fázu do tretích krajín, obzvlášť nie do tých, v ktorých sú pošliapané ľudské práva a základné práva zamestnaných, kde sa využíva detská pracovná sila alebo sa pracuje v podmienkach polootroctva. Samozrejme, aj my si prezeráme „juh sveta“, ale iba preto, aby sme našli nové suroviny, najlepšie, ak sa dajú kúpiť v spravodlivej a podpornej logike.

Každá etapa spracovania prebieha v našom výrobnom závode v parku Adda Sud, pred bránami mestečka Lodi. Tu v našich laboratóriách extrakcií a výskumných a vývojových laboratóriách vyberáme najlepšie ingrediencie do zloženia vysoko účinných produktov. Oddelenia výroby a balenia premieňajú suroviny na hotové produkty a z logistického centra sa tovar dodáva našim predajcom do šíreho sveta.

L’Erbolario je dobré pre ľudí

Pre nás sa musí kozmetika vždy rýmovať s etikou. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli investovať do sociálnej zodpovednosti v nádeji, že vytvoríme čoraz širšie povedomie o otázkach sociálnej spravodlivosti, ohľaduplnosti k životnému prostrediu a trvalej udržateľnosti, aby každý z nás „mohol uspokojiť svoje potreby bez toho, aby ohrozil rovnaké možnosti pre budúce generácie“.

Kvalita nadovšetko

Spokojnosť zákazníka je pre nás dôležitejšia ako zisk. Z tohto dôvodu pre naše výrobky vyberáme iba vysokokvalitné suroviny, ktoré podrobujeme precíznym laboratórnym testom a pracujeme podľa prísnych noriem výrobnej praxe, aby sme zaručili najvyšší štandard kvality, účinnosti a bezpečnosti.

Náš gél na hygienu v boji proti koronavírusu

Niekoľko týždňov po začiatku pandémie, po preventívnom ukončení všetkých našich obchodných aktivít, sme sa rozhodli znovu aktivovať oddelenie balenia. Spustili sme výrobu čistiaceho gélu na hygienu rúk, ktorý sme venovali najmä zdravotníckym zariadeniam. Podarilo sa nám tak odovzdať viac ako 40.000 balení Červenému krížu, rôznym nemocniciam v Taliansku, Rádu chirurgov a zubárov provincie Lodi, Lekárom bez hraníc, domovom sociálnych služieb, dobrovoľným združeniam, väzenským štruktúram a policajným silám, tým, ktorí sa rozhodli čeliť šíreniu koronavírusu Covid-19.

Na podporu podnikania žien

Bambucké maslo, srdce našej línie Karité, k nám prichádza z udržateľných zdrojov, produkujú ho miestne komunity v Burkine Faso. Konkrétne sú to ženy „Burkinabé“, ktoré sa venujú zberu a spracovaniu jadier tejto posvätnej rastliny. Vďaka tomuto povolaniu môžu aktívne prispievať na chod svojich domácností. Pre nás v spoločnosti L’Erbolario preto podpora ich hodnotnej práce znamená nielen obohacovanie znalostí a šírenie surovín zo spravodlivého obchodu, ale aj zabezpečenie lepšej budúcnosti týchto ekonomicky krehkých spoločenstiev.

Laboratóriá krásy pre ženy liečené na rakovinu

Od roku 2014 sme hrdí na to, že podporujeme silu a úsmev. Nezisková organizácia Onlus propaguje bezplatné kozmetické workshopy pre ženy čeliace rakovine v rámci celého Talianska. Iniciatíva, ktorú sponzoruje Cosmetica Italia, národné združenie kozmetických spoločností, je venovaná dámam v onkologickej terapii, ktoré chcú žiť v súlade so svojou ženskosťou a krásou aj počas liečby. Od roku 2017 navyše podporujeme našimi produktami na starostlivosť o pokožku tela a tváre každoročnú zbierku fondov a benefičnú asociáciu „Beauty Gives Back“.

Ďalšie solidárne projekty

V roku 2013 sme v spolupráci s mimovládnou organizáciou Green Cross Italia zahájili humanitárny projekt „Ibisco, Un fiore per l’Africa“ (Ibištek, kvet pre Afriku). Zakúpením produktov rovnomennej parfumovanej línie naši zákazníci prispeli k obrobeniu 600.000 m² pôdy v senegalských dedinách Gourikii Samba Diom a Bokhol!

Spolu s Banco Alimentare sme v roku 2016 podporili iniciatívu „Dobrí miliónkrát“ a zaviazali sme sa, že za každé dva výrobky zakúpené našimi zákazníkmi darujeme jedlo talianskym rodinám v ťažkostiach. Vďaka nadšeniu a spolupráci našich zákazníkov sme mohli darovať viac ako milión jedál!

Spoločnosť L'Erbolario podporuje akcie organizované miestnymi a národnými inštitúciami. Niekoľko príkladov?

  • Ako podporný člen zdieľame iniciatívy združení ako sú: LAV – Liga proti vivisekcii, FAI - Fond pre talianske životné prostredie, LIPU - Liga na ochranu vtáctva, Nadácia SLOW FOOD pre biodiverzitu, Legambiente, Lega del Filo d’Oro, atď. 
  • Spolupracujeme na výskumných činnostiach prostredníctvom financovania štipendií v partnerstve s parkom Adda Sud.
  • Skromne ale pozorne neustále podporujeme mnohé neziskové organizácie, dobrovoľnícke združenia a miestne filantropické iniciatívy. 

L’Erbolario je dobré k zvieratám

Spoločnosť L’Erbolario odjakživa odmietala kozmetické testovanie na zvieratách. Rozhodnutie odmietnuť akúkoľvek formu pokusov na zvieratách sa v nás zrodilo spolu s našimi prvými fytokozmetickými produktami, ale jednoduché "NIE" sa nám nikdy nezdalo dostatočné.

Roky sme bojovali po boku LAV (Liga proti vivisekcii) v boji za zákaz kozmetických testovaní na zvieratách. V roku 1992, taktiež v spolupráci s LAV, sme pomáhali zjednotiť a zapojiť tisíce talianskych bylinkární a zaslali sme do Európskeho parlamentu viac ako 20.000 žiadostí s výzvou zrušiť testovanie na zvieratách.

V septembri 2004, v deň, keď boli konečne zakázané testovania hotových kozmetických prípravkov na zvieratách, sme sa radovali a oslavovali spolu s LAV víťazstvo, ktoré je síce kvapkou v oceáne, no spomíname naň so štipkou hrdosti, pretože sme prispeli k jeho získaniu!

Testovanie surovín

Po dosiahnutí tohto cieľa však zostal naďalej jeden rozpor: možnosť pokračovať v testovaní surovín na zvieratách. V roku 2006 sme sa zapojili do medzinárodného štandardu „Stop Testovaniu na zvieratách“ a zaviazali sme sa, že nebudeme používať suroviny testované na zvieratách na kozmetické, chemické alebo farmaceutické účely.

Opäť sme sa spolu s mnohými priateľmi zvierat rozhodli podporiť LAV v ďalšom boji. Nová bitka, nové víťazstvo. A skutočne 11. marca 2013 vstúpil v EÚ do platnosti úplný zákaz testovania kozmetických zložiek na zvieratách. Veľký úspech pre tých, ktorí rovnako ako my milujú zvieratá!

 L’Erbolario je dobré pre životné prostredie 

Medzi zásady, ktoré už viac ako 40 rokov vedú našu prácu, patrí udržateľnosť životného prostredia. Implicitná udržateľnosť v našej „rastlinnej kozmetike“ je daná skutočnosťou, že pochádza z rastlinných surovín, a preto je samozrejme obnoviteľná. Suroviny sa čoraz viac pestujú podľa prísneho diktátu udržateľného ekologického poľnohospodárstva.

Náš park sa rozprestiera na ploche 234.000 m². Roky sme prijímali všetky potrebné mechanizmy na prevenciu, znižovanie a, kde je to možné, eliminovanie všetkých foriem znečistenia alebo neopodstatnenej spotreby zdrojov vyplývajúcich z našej práce.

Všetky naše fytokozmetické prípravky sú navrhnuté a pripravené v Lodi, v našom výrobnom závode vybavenom od roku 2002 systémom environmentálneho manažérstva (certifikácia UNI EN ISO 14001). 

Obnoviteľné zdroje s nulovým dopadom

Na výrobu používame energiu vyrobenú v našom novom fotovoltaickom parku s výkonom 977 kWp. Vďaka tejto voľbe sa každý rok za priemerných poveternostných podmienok vyhneme emisiám viac ako 500.000 kg CO2, čo sa rovná lesu 3.500 stromov. V mesiacoch, keď je nevyhnutný nákup elektriny, sa spoliehame na nášho partnera Lifegate, spoločnosť, ktorej poslaním je dodávať firmám elektrinu zo 100% obnoviteľných zdrojov a kompenzovať veľmi skromné ​​emisie oxidu uhličitého prostredníctvom projektu Zero Impact®.

Triedime!

Pre nás je separovaný zber veľmi dôležitý, pretože si myslíme, že každý odpad sa môže stať zdrojom! Z tohto dôvodu každý rok recyklujeme priemerne 140.000 kg papiera, 33.000 kg dreva a 15.500 kg plastu!

Ekologicky udržateľné obaly

Používame najlepšie obaly z ekologicky udržateľných materiálov, ako napríklad Green PE a Green PET pochádzajúcich zo 100%, respektíve 30% cukrovej trstiny. Okrem toho na všetky papierové materiály používame výlučne papier s certifikátom FSC®, v súlade s prísnymi environmentálnymi a sociálnymi normami Forest Stewardship Council®, na podporu správneho a zodpovedného riadenia lesných zdrojov.

Neustále hľadáme čoraz udržateľnejšie balenia, vždy uprednostňujeme jednotný materiál alebo obaly ľahko demontovateľné na recyklovateľné komponenty.

Nie mikroplastom!

V našej exfoliačnej kozmetike sme nikdy nepoužívali mikroplasty, vždy sme uprednostňovali rastlinné materiály, ako sú jemne nasekané semená a jadrá alebo mikrosféry jojobového vosku. V novembri 2017 sme boli medzi prvými nadšenými signatármi petície Legambiente a Marevivo, vďaka ktorej bol schválený taliansky zákon, ktorý od roku 2020 zakazuje mikroplasty v oplachovacej kozmetike.

Dôvod nášho rozhodnutia? Tieto drobné plastové častice, často obsiahnuté v kozmetických výrobkoch, ako napríklad peelingy alebo zubné pasty, nie sú kvôli svojej malej veľkosti zadržiavané filtrami a prechádzajú priamo do mora, čo sa stáva vážnym zdrojom znečistenia. A nielen to. Sú ľahko absorbované rybami, kôrovcami a mäkkýšmi a potom sa vrátia na naše stoly, čo má škodlivé následky aj pre naše zdravie!

Erbolario pre svoje teritórium

Spoločnosť L'Erbolario sa zaviazala chrániť krajinu, faunu a flóru, ktoré charakterizujú oblasť, kde sa nachádza jej výrobný areál.

Osobitnú pozornosť venujeme ochrane biodiverzity, napríklad starostlivosťou o dávne plody, ktorým hrozí vyhynutie, aktívne ochraňujeme pôvodnú flóru a faunu, vytvárame „ekologické koridory“, ktoré umožňujú chránenú mobilitu zvierat. Vysadili sme viac ako 30.000 stromov a kríkov, ktoré poskytujú zvieratám výživu, inštalovali sme viac ako 100 umelých hniezd pre vtáky, v zimnom období dávame tony zŕn pre druhy v ohrození.

Prirodzená krása z prírody

Spoločnosť L'Erbolario sa zrodila z príbehu lásky a vášne k prírode.

Cesta od prvých odvážnych pokusov bola skutočne dlhá a vedie až do súčasnosti. Realita výroby, kde moderné technológie jednoducho aktualizovali to, čo je stredobodom nášho podnikania: láska k prírode, túžba po silnej „demokratizácii prírodných krás“, túžba urobiť z „rastlinnej kozmetiky“ a „zelenej krásy“ triezvy dostupný luxus.

Demokratizácia krásy

Narodili sme sa so snom sprístupniť krásu každému. A s hrdosťou môžeme povedať, že sme nikdy neprestali snívať. Neustále sa usilujeme vyvíjať produkty rastlinného pôvodu s vynikajúcim pomerom kvality a ceny.

Príjemné prírodné produkty

Vytvoriť skutočne príjemný produkt predstavuje výzvu pre prírodnú kozmetiku a je jedným z trvalých predmetov nášho výskumu. Neustále sa snažíme ponúkať prípravky, ktoré sú účinné, ale zároveň majú lahodnú textúru. Jemné vône našich výrobkov a ich rafinované obaly, pripomínajúce botanické stoly plné starodávnych herbárov, sú nezameniteľnou ochrannou známkou, na ktorú sme obzvlášť hrdí!

L'Erbolario

La naturale bellezza 100% italiana

DANBIK s.r.o.

83151 Kadnárova 51 Bratislava

Tel. +421910193910

lerbolario@naturotheka.sk

GMO Free
Odjakživa priatelia zvierat
7 testovaných kovov

Kontrola obsahu 7 kovov* na minimalizáciu rizík vzniku alergických reakcií a tým aj ochranu pre veľmi citlivú pokožku. *Nikel, olovo, arzén, kadmium, ortuť, antimón a chróm.

Neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu.

Neobsahuje zložky
živočíšneho pôvodu.

Balené do papiera FSC®

Balené do
papiera FSC®

Dermatologicky testované

Dermatologicky
testované